Kako pronaći ključne reči za SEO optimizaciju

seo optimizacija

Kako bi pretraživači pronašli Vaš sajt, osmislite plan reklamne strategije i sprovedite ga u delo. Ali, znajte da nije baš dobro oslanjati se isključivo na pretraživače u smislu svog primarnog prometnog izvora. Istraga ključnih pojmova ključan je faktor sajta ili bloga koji ostvaruje uspeh, a uvereni smo da i Vi težite tome da što više osoba poseti Vaš sajt i da ih zainteresujete za predmete svoje prodaje ili usluge.
Provera konkurenata
Na koji način naći adekvatne ključne pojmove i fraze? Pa, to možda i nije baš jednostavno. Najbolje je početi polagano.
Jedna od varijanti nalaženja ključnih pojmova je prepustiti pretraživaču da ih pribavi za Vas. Verovatno ćete spaziti šta čine Vaši konkurenti kako bi se domogli maksimalno dobrih pozicija na tržištu. Osim toga dobro je da primećujete gde su postavljeni ključni pojmovi na konkurentskim sajtovima. Još jednu prečicu u nalaženju ključnih pojmova imate u alatkama poput adwors.google. com – a i spyfu.com – a.
Početni potez u tom postupku je sastavljanje spiska mogućih ključnih pojmova. Proizvedite brejnstorming svih pojmova koju smatrate da bi kupci ili klijenti uneli u rubriku za pretragu u nastojanju da dođu do Vašeg sajta. To podrazumeva i razmatranje širokih i ciljanih fraza, sačinjenih od jedne reči ili više njih. Seo optimizacija vam jako pomaže kada su ovakve situacije upitanju.
Proverite na Meta tagu ključne pojmove svojih konkurenata. Koje pojmove su oni targetirali? Kako biste Vi proširili njihov spisak da bi Vaš bio kvalitetniji?
Početak istrage ključnih pojmova
Istragom i analizom ključnih pojmova olakšavate pretpostavku potražnje teme kao i otkrivanje pojedinih fraza upotrebljavanih u pretragama.
Pošto posedujete spisak, naredni potez je odredba uloge svakog predloženog ključnog pojma. Potrebno je docnije skratiti svoj spisak tako da na njemu ima jedino visoko dostupnih fraza koje se traže i koje će Vaš sajt snabdeti najkvalifikovanijim prometom. Kada unesete predložene ključne pojmove u alatku za analizu ključnih pojmova, ubrzo ćete moći da utvrdite u kom broju korisnici pretražuju te termine svakodnevno, brojno stanje tih konvertovanih pretraga, kao i slične bitne podatke.
Ima mnogo dobrih alatki koje olakšavaju odredbu broja aktivnosti u koje su uvršteni Vaši ključni pojmovi.
Overture Keyword Selector Tools (Overture alatka za odabir ključnih pojmova) – ta alatka će Vam pokazati koliko iznosi broj pretraga obavljenih tokom prethodnog meseca na neku frazu i prelistava alternativne termine pretrage koji Vam eventualno nisu ostali u sećanju.
Wordtracker (Pratilac pojmova) – reč je o alatki koja nije besplatna i daje Vam mogućnost traganja za aktuelnim ključnim pojmovima i frazama radi odredbe njihove njihove aktivnosti i aktuelnosti u konkurenciji. Datim obaveštenjem o hiljadu prvih ključnih pojmova prelistava termine za kojima je najviše tragano.
Google AdWords Keyword Tool (Google AdWords alatka za ključne pojmove) – Google ‘s keywords PPC tool (Google – ova alatka za ključne pojmove oglasa plaćanja za klik) za razliku od drugih, ne pokazuje realne brojke pretrage za ključne pojmove, već vrši prikaz obojene trake, i na taj način korisniku daje na uvid koliko je pretraga obavljeno otprilike.
Finalizujte svoj spisak
Pošto ste savladali kako se pronalaze ključni pojmovi, posedovaćete svoj početni spisak pojmova, a nakon provere njihove aktivnosti, doći će momenat za skraćenje spiska i odluku koji pojmovi će preći u Vaš finalni spisak ključnih pojmova.
Početni potez u skraćenju spiska je pregled i podvlačenje termina koji najpribližnije ciljaju predmete i tematiku na Vašem sajtu. To su termini od kojih nećete odstupati. Treba da uklonite svaku reč tematski nepovezanu sa Vašim sajtom ili ako ne posedujete sadržinu u dovoljnoj meri za njihovu podršku.
Kada je reč o ciljanim terminima, treba znati da se oni većinom jednostavnije pozicioniraju i pomažu da sajt dobije kvalifikovani promet. Osim toga, oni će Vas učiniti tematičkim ekspertom u očima pretraživača, jer je sposobnost ciljanih termina – pojačanje teme sačinjene od dužih fraza.
Kako vreme bude prolazilo, tako će i Vaši klijenti i sam sajt imati drukčije potrebe, pa će biti i promene Vaših ključnih pojmova. Bitno je ne prekidati sa praćenjem svojih ključnih pojmova i izvršiti promenu ukoliko je zaista potrebno. Ovo će Vam olakšati da budete iznad konkurenata i da napredujete dalje, budući da ste stekli umeće nalaženja ključnih pojmova.